DEREALIZÁCIA

Derealizácia je psychiatrický termín, ktorý označuje pomerne špecifickú poruchu vnímania okolitého sveta. Tento stav často súvisí s tzv. depersonalizáciou. Ako presnejšie sa tento stav prejavuje, aké sú jeho príčiny, ako ho diagnostikovať a ako ho môžeme liečiť? Viac sa dozviete v nasledujúcom článku.

Derealizácia a jej príčiny

 
 
 

Krátke epizódy derealizácie môžu vzniknúť u každého človeka, niekedy nie je vyvolávajúca príčina jasná. Zvýšený výskyt derealizácie je popisovaný u stavov ako je epilepsiasilné migrenózne záchvaty a otras mozgu. Epizóda derealizácie môže sprevádzať aj ochorenie s vysokou horúčkou, užívanie niektorých návykových látok a ich náhle vysadenie (abstinenčný syndróm u alkoholu a iných látok).

Niekedy je tento pocit derealizácie súčasťou psychiatrických chorôb ako sú napríklad úzkostné poruchyschizofrénia maniodepresívna porucha. Ak derealizácia nemá jasnú vyvolávajúcu príčinu a pretrváva, alebo sa opakuje, potom hovoríme o derealizačnom syndróme, ktorý je považovaný za samotnú psychiatrickú poruchu.

Prejavy

Ako už bolo povedané, je tento stav poruchou vnímania okolitého sveta. Ako človek, ktorý derealizáciu zrejme nikdy nezažil, je dosť ťažké ju popísať čitateľom, ktorí ju tiež neprežili. Všeobecne sa udáva, že postihnutý jedinec má pocit, akoby ho od okolitej reality oddeľovala nejaká neviditeľná stena, pripadá si odtrhnutý od okolitej reality, tak trochu ako vo sne.

Typické je odcudzenie, kedy človek akoby stráca vzťah k doteraz známym miestam a ľuďom. Bývajú narušené emócie a sú znížené reakcie na podnety z okolitého prostredia.

Ľudia s derealizáciou pomerne často opisujú pocity zažívanie už prežitých zážitkov (tj. majú pocit, ako by sa súčasný zážitok už kedysi stal a teraz sa opakuje). Tento stav označujeme francúzskym termínom déjá vu [dežaví].

U klasickej derealizácie nenájdeme bludy a halucinácie. Človek má na svoj problém náhľad z narušeného vnímania reality, zvyčajne je so svojím stavom nespokojný a pociťuje nepríjemnú úzkosť.

Diagnostika

Diagnózu stanovuje psychiater na základe stavu postihnutého jedinca. Základom je narušené vnímanie reality a zároveň neprítomnosť halucinácií, či bludov.

Liečba

Ak je tento stav spojený s inou príčinou, musíme túto príčinu vyriešiť a derealizácia vymizne. Ak je derealizácia prítomná sama o sebe (teda ide o tzv. derealizačný syndróm), potom ju liečia psychiatri dlhodobou psychoterapiou a prípadne liekmi zo skupiny antidepresív.

 

Zdroj: https://www.stefajir.cz/derealizace 
         https://vyliec.sk/choroby/derealizacia/

.
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one