Nová rubrika

Žijeme vo svete dobra a zla, dobro je od Boha, zlo od jeho protivníkov. Ak budeme mať radi Boha tak, ako má rád on nás, otvoríme si tak cestu k uzdraveniu. Na tomto svete môžete byť Duchovne uzdravení, čo je najdôležitejšie, pretože je večné, a je v budúcnosti zárukou celkového zdravia. Čítajte Nový zákon, a pre jeho správne pochopenie proste Boha.
Pri každej chorobe si povedzte; dej sa Božia vôľa. Ak ma bude chcieť Boh uzdraviť, tak to urobí.
Ešte krátko príbeh Jóba z Biblie: Veril v Boha, konal ako si myslel že chce Boh, a mal sa dobre. Satan ale Bohu povedal: Zahrňuješ ho priazňou, preto verí v tvoju spravodlivosť, ale nechaj mňa pôsobiť namiesto seba, a uvidíme či bude aj naďalej v teba veriť. Jób po nepríjemnostiach od satana prestal veriť Božej spravodlivosti, pretože nepochopil, že je skúšaný vo viere v Božiu spravodlivosť. Boh mu nakoniec vysvetlil, že naša viera v jeho spravodlivosť je skúšaná v ťažkých podmienkách, pretože Adam s Evou si okrem dobra vybrali aj zlo, a preto ak sa chcú vrátiť do Božieho sveta, musia ostať verní Bohu aj v ťažkých podmienkach. 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one