Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

od Adelka » 10 Feb 2011 16:24

No dievčatá a chlapci v tej Banskej Bystrici na tom Úrade verejného zdravotníctva to chodí asi takto. 
Ak chcete analýzu kovov ako samoplatca - treba doniesť osobne vzorku moču , ktorá sa odoberá do čistej umelohmotnej nádobky / PVC, PE, alebo PP/ , toho moču musí byť najmenej 20 ml. 
Spolu s močom musíte doniesť objednávku , vzory objednávok sú na ich stránke , do dodávateľa okrem ich celej adresy radšej pripíšte aj Odbor chemických analýz, pretože ten to zastrešuje a mnoho objednávok najprv vybavujú iné odbory až potom to posunú na tie chemické analýzy. . Ale v našom prípade samoplatcov rovno oni, tak aby tá objednávka nekolovala po celom úrade. Treba do objednávky napísať , o analýzu ktorých kovov máte záujem. Keď to tam všetko donesiete , oni vám hneď vystavia predbežnú faktúru a celé to zaplatíte v hotovosti priamo u nich v pokladni. Ja tam pôjdem koncom mesiaca s tým všetkým, mala som teraz dosť výdavkov , takže hneď nemôžem. Potom zreferujem .

Stanovenie kovov v biologickom materiáli - metódou AAS, cena za 1 kov 12,80 €:  http://www.vzbb.sk/sk/platene/cennik_2010.pdf 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica: http://www.vzbb.sk/index.php

Ortuť v krvi, v moči AMA 14€
V Nitre robia len test na ortuť z moča za 7,20€. V prípade záujmu kontaktujte na č. 037 656 04 92.

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku: http://www.vzbb.sk/sk/linky/index.php
Marekovi robili test v Londýne. Použili DMSA a test dopadok tak, že ortuť len mierne zvýšená v medziach normy a olovo 20x nad hornú hranicu povolenia!!!

Použil tento spôsob: Uzil som DMSA 2g. Od tej chvile som 6 hodin zbieral moc. Mnozstvo mocu som zmeral, premiesal a odobral som vzorku. Vysledok bol v microgramoch/ gram creatinu.

 MOČ MERCURY TEST DMSA

Ortuť je jedovatý kov, ktorý môže pochádzať z prostredia (potraviny, voda, či vzduch), zo zubných amalgámových výplní, alebo z priameho požitia zlúčenín ortuti (napr. priemyselné expozíciu, rozbité teplomery atď). Ortuti v tele môže spôsobiť celý rad dlhodobý neurologických, imunologických a hormonálne problémy, od nevysvetliteľná podráždenosť, depresia, pocit necitlivosti a tŕpnutie k chronickej únave a strate pamäti.

Provokatívne Moč Merkúr Test je jednoduchý a lacný test na určenie, koľko ortuti je v ľudskom tele. Dr Cranton používa tento test pre diagnostiku, koľko ortuti pacient má nahromadenej. Každému lekári si môžu objednať tento test od Kinga Jamesa Zdravotné laborant v Clevelande, Ohio, USA. Pre viac informácií a objednávky kliknite tu test dodáva: King James Zdravotné laborant .

Provokatívne moču Merkúr Test ortuti toxicity musí byť podaná prostredníctvom lekára. Toto vyšetrenie moču sa vykonáva zber moču ihneď po prevzatí kapsule kovu chelátor, DMSA . DMSA (2,3-dimerkaptojantarovou kyselina) je chelátor ortuti. Viaže sa k vypúšťaniu ortuti v tkanivách celého tela, a nesie túto ortuť von cez obličky do moču. Množstvo ortuti v moči je priamo úmerné celkovej ortuti záťaž v tele. Na rozdiel od iných chelátory, DMSA tiež odstráni ortuť z mozgu, kde je to najviac toxické. Chelátované ortuť-DMSA komplex v moči je odoslaný do laboratória pre meranie atómovej absorpčnej spektrometrie. Tlačené správy indikuje relatívne množstvo ortuti v tele.

Postup:

 1. Túto skúšku na prvý vzniknuté v ranných hodinách. Ihneď po prebudení vyprázdniť močový mechúr úplne.Nejedzte žiadne jedlo po dobu jednej hodiny. Pite iba mierne množstvo tekutín.
 2. Take podľa 500 mg kapsuly DMSA s 8-unca pohár vody ihneď po vyprázdnení močového mechúra.
 3. Zhromažďovať všetky moč v plastových kolekcii džbán po dobu šiestich hodín po užití kapsule DMSA.Môžete jesť raňajkách jednu hodinu po užití kapsule DMSA. Pite iba mierne množstvo tekutiny počas 6-hodinový zber obdobia. Nadbytok tekutín bude zriedené moču a môže znížiť presnosť testu.
 4. Na konci 6-hodín vyprázdniť močový mechúr všetkých moč do zberného džbánu jeden posledný čas.Zmiešajte džbán dobre (svišťať okolo alebo chvenie jemne) a vyplniť menšie modro-hornej trubky s močom zo džbánu na e-mail do laboratória.
 5. Miesto blue-hornej trubky do vrecka ziploc k dispozícii, a potom do nádoby polystyrénu. Uistite sa, že kryt je priskrutkovaný na pevne tak, že niet úniku.
 6. Umiestnite kontajner polystyrénu v kartóne mailer a pošlite ju na kráľa Jakuba Zdravotné laborant na adresu uvedenú na krabici.
 7. Ak nie ste konferencie vzorky v rovnaký deň majte prosím na vzorke chladu až poštou.
 8. Prosím, vyplňte formulár zabavenie úplne, s uvedením počtu strieborných amalgámových výplní-kovový zubné. Zlato a porcelán náplne nepočítajú. Ak si nie ste istí, ako veľa, odhadnúť.

Ak máte akékoľvek otázky, prosím volajte klinike .

OBSAH sada dodávaná lekárom:

Blue-top moču rúrky, polystyrén krabice, lepenka mailer, ziploc taška, vyvlastnenie forma, plastové zbierka džbán, DMSA kapsule.

objednávka.odt  12.34kB
V Bystrici som si dal urobiť test na ortuť a olovo. V prílohe je vzor objednávky. 


Odbor chemických analýz
Ing. Vassányi Zuzana, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 782,
zuzana.vassanyi@vzbb.sk

Možnosť doručenia vzorky v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 (treba si overiť)

V prípade, že sa rozhodnete dať olovo a ortuť vyšetriť na našom pracovisku, potom vzorku moča v obejme 50 až 100 ml v čistej umelohmotnej flaštičke prosíme dopraviť v deň odberu (alebo uchovať v chladničke, ak je z predchádzajúceho dňa) spolu s písomnou objednávkou. Objednávka nemusí byť napísaná na našom vzorovom tlačive. Na mieste Vám bude vystavená zálohová faktúra, ktorú môžete uhradiť v hotovosti priamo v našej pokladni. Cena stanovenia jedného kovu je 12,80 eur.

 

Číslo vzorky:  2 812

 

Ukazovateľ

 

Jednotka

 

Stanovená hodnota

 

 

 

Neistota merania

 

Použité metódy

 

 

 

Olovo

 

[mg/l]

 

ND

 

 

 

 

 

ŠPP 35 AAS

 

 

 

A

 

Ortuť

 

[mg/l]

 

ND

 

 

 

 

 

ŠPP 37 AAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

 

 

 

Olovo

 

LOD= 0,013  [mg/l]

 

LOQ= 0,038 [mg/l]

 

 

 

Ortuť

 

LOD= 0,0005 [mg/l]

 

LOQ= 0,0016  [mg/l]

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:

 

ND –

 

nezistené použitou metódou

 

 

 

 

 

ŠPP –

 

štandardný pracovný postup

 

LOD –

 

medza dôkazu

 

AAS –

 

atómová absorpčná spektrometria

 

LOQ –

 

medza stanovenia

 
Pre vysvetlenie: ND znamena, ze namerana hodnota ukazovatela bola nizsia, ako prislusna hodnota medze dokazu (LOD).
 
S pozdravom
 
Zuzana Vassanyi
 
Ing. Zuzana Vassányi
vedúca odboru chemických analýz
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Cesta k nemocnici č. 1
975 56 Banská Bystrica
 
Tel.: 048/ 4367 738
Fax:  048/ 414 4041

ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV ŽIVOTNÝCH PODMIENOK

V ÚVZ SR

Trnavská 52, 826 45 Bratislava


Laboratórium odboru objektivizácie faktorov životných podmienok v ÚVZ SR (ďalej len úrad) vykonáva stanovenia olova a ortuti v krvi a kadmia v moči. Stanovenie arzénu v biologickom materiáli nevykonáva.V prípade Vášho záujmu o takéto vyšetrenia bude postup nasledovný:

 • doručte poštou objednávku s podrobnou požiadavkou na stanovenie ťažkých kovov (olova, ortuti, prípadne kadmia) v biologickom materiáli a telefonický alebo iný kontakt na seba (vzor objednávky prikladám)

 • úrad uzavrie s Vami dohodu o cene – podpisuje objednávateľ a úrad (ceny –viď nižšie)

 • prostredníctvom lekára zabezpečíte odbery vzoriek a doručíte ich čo najskôr po odbere do centrálneho príjmu vzoriek úradu

 • po ukončení analýz laboratórium vypracuje protokol o skúške a úrad vám zašle faktúru na zaplatenie

 • po zaplatení faktúry vám úrad zašle protokoly o skúške s výsledkami.

Laboratórium OOFŽP je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou spoločnosťou a pracuje v súlade požiadavkami kladenými na akreditované pracovisko. Spoľahlivosť výsledkov je zabezpečená medzilaboratórnymi porovnávacími meraniami a tiež používaním referenčných materiálov. Súčasťou výsledku je aj neistota merania.

Princípy odberu vzoriek:

Odber krvi (cca 4 ml) sa vykoná v ambulancii praktického lekára, do skúmaviek s antikoagulačnými látkami – krv nemôže byť zrazená, po odbere ju treba dobre zatrepať,.

Odber moča – ak sa sleduje pracovná expozícia ťažkým kovom, odoberá sa moč po skončení pracovnej zmeny,

 • ak sa sleduje neprofesionálna expozícia, odoberá sa raňajší moč,

 • množstvo moča- cca 30 ml,

Vzorky treba ihneď po odbere doručiť do laboratória, alebo zamraziť a po zamrazení doručiť v chladiacich boxoch do laboratória.

Súčasťou vyšetrenia moča je vyšetrenie kreatinínu na posúdenie zriedenosti moča. Ak je moč zriedený (v prípade veľkého prísunu tekutín), nemá význam robiť v ňom ďalšie stanovenia a vo vyšetrovaní vzorky sa nepokračuje.

Ceny za analýzu 1 vzorky:

V súlade s cenníkom úradu je cena za vyšetrenie 1 vzorky nasledujúca:

kreatinín v moči 7 €

kadmium v moči 43 €

olovo v krvi 43 €

ortuť v krvi 14 €

Meno, priezvisko, adresa


Úrad verejného zdravotníctva SR

OOFŽP

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava


Vec: Objednávka vyšetrenia olova a ortuti v krvi a kadmia v moči.Objednávam u Vás vyšetrenie olova a ortuti v krvi a kadmia v moči.S pozdravom
......................................................

podpis

Dátum:

Telefonický kontakt:


E-mail:

Číslo občianskeho preukazu:


Faktúra za vyšetrenie bude uhradená: a., bezhotovostným prevodom

b., v hotovosti (v pokladni ÚVZ SR)Číslo účtu z ktorého bude uhradená faktúra:

 

Order Products


If you reside outside UK & Europe.
Please order at Osumex CAN


We have established distributors in Australia & New Zealand (for test kits only), Australia & New Zealand (for other products) Greece, Malaysia & Singapore, Phillippines, South Africa, Spain and UK for most of our products. Please go to the "Distributors" bar and click on your region to find your local distributor.


Currency British Sterling Pounds
Euro
Please enter Promotion Code, if any, here
 
Choose your region
 
Product Quantity Price per unit
(EUR$)
Total
(EUR$)

Nutritional
LB17 live probiotic * 44.27 0.00
LB17 live probiotic biomass - 50gm * 66.70 0.00
LB17 live probiotic biomass - 100gm * 126.50 0.00
Flax Hull - Lignans (organic grade) * 28.75 0.00
Fortified Flax Hulls with Broccoli Sprouts (organic grade) * 41.40 0.00
GMC2 liquid glucosamine - human * 19.55 0.00
GMC2 liquid glucosamine - pet * 19.55 0.00

Heavy Metal and Free Radical Tests
HMT - General * 9.20 0.00
HMT - General (2x pack) * 16.10 0.00
HMT General (5x pack) * 40.25 0.00
HMT General (10x pack) * 77.05 0.00
Specific kits mix 5 kits * 78.20 0.00
 
Specific kits mix 10 kits * 149.50 0.00
 
HMT Aluminium (Al) * 16.67 0.00
HMT Arsenic (As) * 16.67 0.00
HMT Cadmium (Cd) * 16.67 0.00
HMT Chlorine (Cl) * 16.67 0.00
HMT Chromium (Cr) * 16.67 0.00
HMT Cobalt Regular (Cor) * 16.67 0.00
HMT Cobalt Sensitive (Cos) * 16.67 0.00
HMT Copper Regular (Cur) * 16.67 0.00
HMT Copper Sensitive (Cus) * 16.67 0.00
HMT Iron (Fe) * 16.67 0.00
HMT Lead (Pb) * 16.67 0.00
HMT Manganese (Mn) * 16.67 0.00
HMT Mercury (Hg) * 16.67 0.00
HMT Molybdenum (Mo) * 16.67 0.00
HMT Silver (Ag) * 16.67 0.00
HMT Tin (Sn) * 16.67 0.00
HMT Zinc (Zn) * 16.67 0.00
Free Radical Test kit * 14.95 0.00

Urine Analysis
Adrenal Function Urine Test (5x pack) * 11.50 0.00
Adrenal Function Urine Test (10x pack) * 18.40 0.00
Osumex 10-P Test - 5x pack * 6.32 0.00
Osumex 10-P Test - 10x pack * 10.92 0.00
pH 10x Sticks * 4.60 0.00
pH 25x Sticks * 10.35 0.00

Others
VitaC plus - ester-C perfecting complex * 32.20 0.00
HM-Chelat gentle oral chelation * 20.70 0.00

Due to rising costs, a credit card surcharge is applicable as follows:
 • VISA or Mastecard - ?.00 for orders less than ?00
 • Paypal - ?.00 or 3% fee applies

Total 0.00
+ VAT for UK & EU Buyers


Ťažké kovy Test - Všeobecné Kit

Sledovať svoje telo a prostredie pre ťažké kovy kontaminácieŤažké kovy testovaných zahŕňa:
Kadmium, kobalt, meď, olovo, mangán, ortuť, nikel, zinokŤažké kovy Test - General (HMTG) kit bol vyvinutý pre Osumex ako jednoduchý na používanie testovacej súpravu na domov pre predbežné stanovenie prítomnosti identifikovať rad ťažkých kovov.

Tieto ťažké kovy sa skladá z:
kadmium, kobalt, meď, olovo, mangán, ortuť, nikel, zinok

Sada HMTG využíva chemických činidiel ukazujú na prítomnosť ťažkých kovov. Bez kovových iónov ťažkých kovov, ak sú prítomné, podnietiť zmenu farby na činidiel. V dôsledku toho viac kovové ióny sú prítomné, tým silnejšie je výsledné farebné zmeny.

Chemické látky používané v činidlá sú biologicky odbúrateľné-a nie ďalej znečisťujú životné prostredie, najmä pokiaľ zlikvidovať správne po použití. Reagencie obsahujú silice, ktoré nepredstavujú žiadne zdravotné riziko pre používateľov, ak kontakt je robený. Howevever, kde kontakt je robený na oči alebo vnútri úst užívateľ odporúča konzultovať svojho lekára čo najskôr. Odporúča sa, aby použitá riešenie je spláchol do záchodu ako dobrý dispozícii sprievodca.

Sada HMTG je vhodná pre testovanie všetky kvapaliny , ako sú sliny, moč, materského mlieka, voda z vodovodu, atď, za predpokladu, že kvapalina je pomerne jasné, pokiaľ možno bez pevných prímesí a sedimentov. Namáhanie kvapaliny sa má skúšať by bolo dobré k dosiahnutiu jasné farebné zmeny a pre ľahšie čítanie. Pevných látok, ako sú potraviny, doplnky stravy, surové ryby, atď, môžu byť testované potom, čo bol ponorený v destilovanej vode po dobu 24 hodín alebo ošetrený. Napríklad na testovanie surové ryby, miesto v mikrovlnnej rúre a tepla pre asi 20 sekúnd získať šťavy z nej.Šťavu z ryby môžu byť testované na prítomnosť ťažkých kovov iónov.

Pre presnejší výsledok, pH roztoku vzorky sa má skúšať by mala byť najmenej 5,5

Ak používate morská soľ je vysoko odporúča vykonať test na ortuť contaimination. Užívateľ nám poslal jeho výsledok po testovaní morská soľ sa používa pre ortuť. Pozrite sa na jeho výsledok - kliknite tu a môžete si byť šokovaný!

HMT Generálny kit môže byť použitý na testovanie:
 • ortuti uniknuté z amalgámu zubnej výplne - využitie sliny
 • ťažkých kovov v tele - použitie moču, ale to sa nebude zobrazovať ortuť, pretože prítomnosť akýchkoľvek iných kovov sa "maskovať" sa
 • ortuti v rybách - použitie šťava z varenia kus ryby v mikrovlnnej rúre
 • ťažkých kovov vo vode, ako kohútik, dobre, ihrisko, atď
 • ortuti v materskom mlieku
 • ťažkých kovov v prostredí pevných látok drvenie alebo namáčanie položku v destilovanej vode po dobu 24 hodín, potom filter, pred skúškou
 • ťažkých kovov v bylinkách alebo liekov namočením položky v destilovanej vode po dobu 24 hodín, potom filter, pred skúškou


"Kúpil som 4 ur" Heavy Metal Test Všeobecné Kit "vo Veľkej Británii, ktorá potvrdila moja lekári laboratórne testy, ktoré som viedla jed z vodovodu viesť k apt. Odbor životného prostredia Zdravotné testy na vodu zaznamenané 1040 uj olova, kde EHS bezpečnostný limit bol 15uj !

Je zrejmé, že ur produkt funguje ....."

Dr David Boyce
Argyll, Škótsko, Veľká Británia
Výsledok testu je v podobe kapely alebo krúžok, tesne pod povrchom kombinované riešenia, alebo v niektorých prípadoch celej zmiešaného roztoku zmení farbu

Veľmi často tam, kde je viac ako jeden kov súčasnosti, "maskovanie", o výsledku dochádza. Sivá farba môže dôjsť v prípade, že niektoré kovy sú prítomné na rovnakom nízkej koncentrácii. 


Nižšie je farba pásu porovnávať výsledky získané na:Legenda: Mn - mangán, Ni - nikel, Cu - Meď, Hg - ortuť, Cd - kadmium, Co - kobalt, Pb - olovo, Zn - zinku;

Zelená farba označuje, žiadne ťažké kovy prítomné
Sivá farba označuje kombináciu niekoľkých ťažkých kovov prítomných v rovnakej nízkej koncentrácii
Žltozelená až olivovo zelená indikuje prítomnosť mangánu a niklu alebo
Žlté až béžovej farby indikuje prítomnosť medi
Oranžová farba indikuje prítomnosť ortuti a toto je zvyčajne vidieť iba tam, kde žiadne maskovanie inými kovmi môže dôjsť napríklad v slinách a často materského mlieka.
Hnedo-oranžovej na koralové farby indikuje prítomnosť kadmia a kobaltu alebo
Hnedasto ružová alebo hrdzu ružová farba indikuje prítomnosť olova
Silný ružová farba signalizuje prítomnosť zinku

Silná farba svedčí o prítomnosti kovového oznámila aspoň 5 ppm
Farba Výsledky boli potvrdené Kemetco Research Inc so sídlom v Richmonde, Britská Kolumbia, Kanada - 2008

Ak nie sú tam žiadne ťažkých kovov prítomných, krúžok alebo pásik tesne pod povrchom skúšobného roztoku zostáva zelenýako na obrázku vľavoSada HMTG je teda lacný predbežné stanovenie prítomnosti ťažkých kovov vo všeobecnosti tak, že môžu byť podniknuté kroky na odstránenie z tela alebo objekt testované, aby sa zabránilo ďalšiemu znečisteniu.

Zobraziť zdravotnými problémami spojenými s toxickými ťažkými kovmi


  
Obrázky Všeobecné Test Kit, obsah a farebnú schému pre kontrolu výsledku testu

Silná farba svedčí o prítomnosti kovového oznámila aspoň 5 ppm
Farba Výsledky boli potvrdené Kemetco Research Inc so sídlom v Richmonde, Britská Kolumbia, Kanada - 2008Osumex HM-Chela je najviac efektívna pri odstraňovaní ťažkých kovov kontaminácie v tele 


Vyššie uvedené informácie sú všeobecné vzdelávacie účely. Nie je určený ako náhrada príslušná zdravotná starostlivosť radu od skúseného lekára. Ste nútení vyhľadať zdravotnú starostlivosť odporúčania pre liečbu všetkých ochorení alebo ochorení.

Food Standard agentúra UK nebola hodnotená týchto výhľadových vyhláseniach. Tento produkt nie je určený pre diagnostikovanie, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby.


Heavy Metals Test - General Kit

Monitor your body and environment for HEAVY METALS contaminationHeavy Metals tested includes:
CADMIUM, COBALT, COPPER, LEAD, MANGANESE, MERCURY, NICKEL, ZINCThe Heavy Metals Test - General (HMTG) kit was developed for Osumex as a simple to use at home test kit for a preliminary determination of the presence of an identified range of heavy metals.

These heavy metals comprises:
cadmium, cobalt, copper, lead, manganese, mercury, nickel, zinc

The HMTG kit utilises chemical reagents to show the presence of heavy metals. The free metal ions of the heavy metals, if present, stimulate a colour change to the reagents. Accordingly, the more metal ions are present, the stronger the resultant colour change.

The chemicals used in the reagents are bio-degradable and do not further contaminate the environment, especially if disposed off properly after use. The reagents contain oils which pose no health risk to the user if contact is made. Howevever, where contact is made to the eyes or inside the mouth the user is encouraged to consult his or her physician as soon as possible. It is recommended that the used solutions be flushed down the toilet as a good disposal guide.

The HMTG kit is suitable for testing any liquid medium such as saliva, urine, breast milk, tap water, etc., provided that the liquid is fairly clear preferably without suspended solids or sediments. Straining the liquid to be tested would be a good idea to achieve a clear colour change and for an easier reading. Solids such as food, supplements, raw fish, etc. can be tested after it has been soaked in distilled water for 24 hours or treated. For example, to test raw fish, place it in a microwave and heat for about 20 seconds to extract juices from it. The juice from the fish can be tested for the presence of heavy metals ions.

For a more accurate result, the pH of the sample solution to be tested should be at least 5.5

If you use sea salt it is highly recommended that you test it for mercury contaimination. A user sent us his result after testing the sea salt he used for mercury. Check out his result - click here and you could be shocked!

The HMT General kit can be used to test for:
 • mercury leaked from amalgam dental fillings - use saliva
 • heavy metals in the body - use urine but it will not show mercury because the presence of any other metal will "mask" it
 • mercury in fish - use juice from cooking a chunk of the fish in a microwave
 • heavy metals in water such as tap, well, ground, etc
 • mercury in breast milk
 • heavy metals in environmental solids by liquidizing or soaking the item in distilled water for 24 hours, then filter, prior to testing
 • heavy metals in herbs or medication by soaking the item in distilled water for 24 hours, then filter, prior to testing


"I purchased 4 of ur “Heavy Metal Test General Kit” in U.K. which confirmed my doctors laboratory test that I have lead poison from lead water main to apt. Enviromental Health Dept tests on water recorded 1040 uj of lead where EEC safety limit was 15uj!

Clearly,ur product works ....."

Dr. David Boyce
Argyll, Scotland, United Kingdom
The result of the test comes in the form of a band or ring just below the surface of the combined solutions or in some cases the entire mixed solutions change colour

Very often where there is more than one metal present, "masking" of the result occurs. A grey colour may result if the several metals are present at the same low concentration. 


Below is the colour strip to compare results obtained to:Legend: Mn - Manganese; Ni - Nickel; Cu - Copper; Hg - Mercury; Cd - Cadmium; Co - Cobalt; Pb - Lead; Zn - Zinc;

green colour indicates no heavy metals present
gray colour indicates a combination of several heavy metals present at the same low concentration
yellow green to olive green indicates the presence of manganese and or nickel
yellow to beige colour indicates the presence of copper
An orange colour indicates the presence of mercury and this is usually seen only where no masking by other metals can occur such as in saliva and often breast milk.
brownish orange to coral colour indicates the presence of cadmium and or cobalt
brownish pink or rust pink colour indicates the presence of lead
strong pink colour indicates the presence of zinc

A strong colour is indicative of the presence of the metal indicated to at least 5 ppm
The colour results were validated by Kemetco Research Inc. based in Richmond, British Columbia, Canada - 2008

If there are no heavy metals present, the ring or band just below the surface of the test solution remains green like the image on the leftThe HMTG kit is therefore an inexpensive preliminary determination of the presence of heavy metals in general so that steps may be taken for elimination from the body or object tested to prevent further contamination.

View health problems associated with toxic heavy metals


  
Images of the General Test Kit, contents and colour chart to check result of test

A strong colour is indicative of the presence of the metal indicated to at least 5 ppm
The colour results were validated by Kemetco Research Inc. based in Richmond, British Columbia, Canada - 2008Osumex HM-Chelat is most effective in eliminating heavy metals contamination in the body 


The above information is provided for general educational purposes only. It is not intended to replace competent health care advice received from a knowledgeable healthcare professional. You are urged to seek healthcare advice for the treatment of any illness or disease.

The Food Standard Agency UK has not evaluated these statements. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Objednať tovar


Ak bývate mimo Veľkú Britániu a Európu.
Prosím, aby na Osumex CAN


Nadviazali sme distribútormi v Austrálii a na Novom Zélande (len pre testovacie súpravy),Austrália a Nový Zéland (u ostatných produktov) Grécko, Malajzia a Singapur, Filipíny, Južná Afrika, Španielsko a Spojené kráľovstvo pre väčšinu našich výrobkov. Prosím, choďte na "distribútorov", bar a kliknite na vašom regióne nájsť svojho miestneho distribútora.


Meny Britské libry šterlingov
Euro
Prosím, zadajte promo kód, ak existujú, tu
 
Vyberte si svoj región
 
Katalóg Množstvo Cena za jednotku
(GBP £)
Celkom
(GBP £)

Nutričné
LB17 živé probiotické * 38.50 0.00
LB17 live probiotic biomass - 50gm * 58.00 0.00
LB17 live probiotic biomass - 100gm * 110.00 0.00
Ľan Hull - lignany (organické stupeň) * 25.00 0.00
Obohatené Ľan Trupy s brokolicou Kapusty (organické stupeň) * 36.00 0.00
GMC2 kvapalina glukosamín - ľudskej * 17.00 0.00
GMC2 kvapalina glukosamín - pet * 17.00 0.00

Heavy Metal a Free Radical testy
HMT - Všeobecné * 8.00 0.00
HMT - Všeobecné (2x balenia) * 14.00 0.00
HMT generál (5x pack) * 35.00 0.00
HMT generál (10x Pack) * 67.00 0.00
Špecifické zostavy mix 5 súprav * 68.00 0.00
 
Špecifické zostavy mix 10 súprav * 130.00 0.00
 
HMT hliník (Al) * 14.50 0.00
HMT Arzén (As) * 14.50 0.00
HMT Kadmium (Cd) * 14.50 0.00
HMT Chlorine (Cl) * 14.50 0.00
HMT Chróm (Cr) * 14.50 0.00
HMT Cobalt pravidelné (Chorus) * 14.50 0.00
HMT Cobalt Citlivé (telo) * 14.50 0.00
HMT Meď Pravidelné (teraz) * 14.50 0.00
HMT Citlivé medi (CUS) * 14.50 0.00
HMT Železo (Fe) * 14.50 0.00
HMT Lead (Pb) * 14.50 0.00
HMT Mangán (Mn) * 14.50 0.00
HMT Mercury (Hg) * 14.50 0.00
HMT molybdén (Mo) * 14.50 0.00
HMT Striebro (Ag) * 14.50 0.00
HMT cín (Sn) * 14.50 0.00
HMT Zinc (Zn) * 14.50 0.00
Free Radical Test kit * 13.00 0.00

Analýza moču
Funkcia nadobličiek moču (5x pack) * 10.00 0.00
Funkcia nadobličiek moču (10x balenie) * 16.00 0.00
Osumex 10-P test - balenie 5x * 5.50 0.00
Osumex 10-P test - balenie 10x * 9.50 0.00
pH 10x tyčinky * 4.00 0.00
pH 25x tyčinky * 9.00 0.00

Ďalší
Vitacea plus - ester-C obracací komplex * 28.00 0.00
HM-Chela jemný ústnej chelace * 18.00 0.00

Vzhľadom k rastúcim nákladom, kreditné karty Príplatok sa vzťahuje nasledovné:
 • VISA alebo Mastecard? - 0,00 pre objednávky menej ako 00?
 • Paypal -? 0,00 alebo 3% poplatok platí

Celkom 0.00
+ DPH pre Spojené kráľovstvo a EÚ Kupujúci
Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one