Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

Meno, priezvisko, adresa


Úrad verejného zdravotníctva SR

OOFŽP

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava


Vec: Objednávka vyšetrenia olova a ortuti v krvi a kadmia v moči.Objednávam u Vás vyšetrenie olova a ortuti v krvi a kadmia v moči.S pozdravom
......................................................

podpis

Dátum:

Telefonický kontakt:


E-mail:

Číslo občianskeho preukazu:


Faktúra za vyšetrenie bude uhradená: a., bezhotovostným prevodom

b., v hotovosti (v pokladni ÚVZ SR)Číslo účtu z ktorého bude uhradená faktúra:

 

13.03.2011 20:01:04
cykloturistika
Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one