Dr.Klinghardt napísal: Jedna z najškaredsich veci, ktoré sme zistili pri otrave amalgámom a plati aj pre iné kovy je, že spôsobujú psychickú zmenu osobnosti. T.z. mnohí ludia nemajú žiadne výrazné symptómy otravy, sú iba iní, ako by v skutočnosti boli, keby nemali žiadnu ortuť v mozgu!!!

Výsledky testu na ortuť a olovo u mňa:

 

Číslo vzorky:  2 812

 

Ukazovateľ

 

Jednotka

 

Stanovená hodnota

 

 

 

Neistota merania

 

Použité metódy

 

 

 

Olovo

 

[mg/l]

 

ND

 

 

 

 

 

ŠPP 35 AAS

 

 

 

A

 

Ortuť

 

[mg/l]

 

ND

 

 

 

 

 

ŠPP 37 AAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

 

 

 

Olovo

 

LOD= 0,013  [mg/l]

 

LOQ= 0,038 [mg/l]

 

 

 

Ortuť

 

LOD= 0,0005 [mg/l]

 

LOQ= 0,0016  [mg/l]

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:

 

ND –

 

nezistené použitou metódou

 

 

 

 

 

ŠPP –

 

štandardný pracovný postup

 

LOD –

 

medza dôkazu

 

AAS –

 

atómová absorpčná spektrometria

 

LOQ –

 

medza stanovenia

 
Pre vysvetlenie: ND znamena, ze namerana hodnota ukazovatela bola nizsia, ako prislusna hodnota medze dokazu (LOD).
 
S pozdravom
 
Zuzana Vassanyi
 
Ing. Zuzana Vassányi
vedúca odboru chemických analýz
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Cesta k nemocnici č. 1
975 56 Banská Bystrica
 
Tel.: 048/ 4367 738
Fax:  048/ 414 4041
01.04.2011 21:08:05
cykloturistika
Fyzický stav pôsobí na človeka viac, než si dokážete predstaviť, alebo pripustiť. Druhým faktorom je stres, prichádzajúci z vonka, a tretí, povahové vlastnosti človeka. Každý z nás má v nejakom pomere a kvantite, túto trojkombináciu. Výslednicou je vždy to, ako sa cítite.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one